قوانین پیش بینی

۱) پذیرش پیش بینی

- تمامی پیش بینی ها براساس رویداد هایی که در برنامه ارائه داده شده و ضرایبی که توسط سرور مرکزی سایت در نظر گرفته شده قابل پذیرش می باشند. پیش بینی ها تا آغاز رویدادها پذیرفته خواهند شد مگر اینکه پیش بینی ها زنده باشند. پیش بینی های زنده پیش بینی هایی هستند که در حین بازی در حال برگزار پذیرفته می شوند. پیش بینی ها تنها زمانی معتبر خواهند بود که در سابقه پیش بینی مشتریان نشان داده شده و معتبر شناخته شده باشد. در صورت بروز هر گونه عدم اطمینان در مورد اعتبار یک پیش بینی از کاربر خواسته خواهد شد که پیش بینی های تسویه نشده را بررسی کند یا با تیم پشتیبانی تماس حاصل نماید. سایت حق این را دارد که در هر زمانی قبل از شروع بازی مبلغ ثبت پیش بینی را برگرداند.در این صورت پیش بینی ثبت شده لغو خواهد شد.
 

۲) فسخ پیش بینی ها 

"یک پیش بینی ممکن است لغو شود، اگر پیش بینی پیش بینی تکی نباشد ضریب آن بازی لغو شده حسابه شده و سایر بازی ها به قوت خود باقی خواهند ماند، اما اگر پیش بینی تکی باشد مبلغ ثبت بازی به حساب کاربران برگشت داده می شود" یک پیش بینی ترکیبی نمیتواند شامل ۲ پیش بینی تکی یا بیشتر باشد که نتیجه آنها به یکدیگر مربوط باشد. (برای مثال تیم الف قهرمان شود و بازیکن ب بهترین گلزن در لیگ مربوطه باشد ) اگرچه سایت تمام تلاش خود را میکند که از بروز چنین مواردی جلوگیری شود، با این وجود این اختیار را دارد که تمام قسمت های پیش بینی ترکیبی را که شامل نتایج مربوط به یکدیگر باشد فسخ کند. 
 
 
۳) انواع پیش بینی ها

- پیش بینی تکی: به پیش بینی گفته می شود که تنها از یک رخداد تشکیل شده باشد.

- پیش بینی میکس: پیش بینی میکس از چند پیش بینی تکی تشکیل شده است. در پیش بینی میکس، ضریب کلی پیش بینی از حاصل ضرب ضرایب تمامی پیش بینی ها در یکدیگر به دست می آید. حداکثر انتخابی که می توانید در این نوع پیش بینی انجام دهید تعداد ۳۰ انتخاب می باشد و حداکثر ضریب قابل قبول ضریب ۱۰۰۰ است. لطفا به این نکته توجه داشته باشید که در پیش بینی کومبو چنانچه یکی از انتخاب های شما بازنده شود، تمام پیش بینی بازنده محسوب خواهد شد. در پیش بینی میکس قادر به انتخاب چند پیش بینی که مربوط به هم و دریک رویداد باشند نیستید و تمام انتخاب های شما بعنوان یک پیش بینی واحد به حساب می آید. همچنین در صورت لغو یک رویداد ضریب پیش بینی مربوط به آن رویداد معادل ۱ محاسبه میشود و باقی رویدادها با ضرایب خود باقی خواهند ماند. 

- پیش بینی سیستمی: پیش بینی سیستمی از مجموعه ای از پیش بینی های میکس تشکیل می شود که حاصل ترکیب تعدادی از انتخاب های شما می باشد. این یعنی در پیش بینی سیستمی بسته به ترکیبی که انتخاب می کنید، پیش بینی های شما به تمامی حالت های ممکن به چند پیش بینی میکس تقسیم می شوند. به عنوان مثال چنانچه شما برای ۴ پیش بینی گزینه ی پیش بینی ترکیبی‌ ۲/۴ (بخوانید ترکیبیِ ۲ از ۴) را انتخاب کنید، بدین معنی است که این ۴ پیش بینی شما به تمامی حالت های ممکن به پیش بینی های میکس دو انتخابی تقسیم خواهند شد. زمانی که تعداد ۲پیش بینی از ۴ پیش بینی شما برنده شود ضریب پیش بینی های باخته شده که به حالت میکس درآمده بودند از ضریب کلی شما کسر خواهد شد که بنا به ضریب آنها حتی ممکن است کمتر از مبلغی که شما روی پیش بینی گذاشته اید به شما برگردد.
 
 
۴) پیش بینی هندیکپ

هندیکپ آوانسی میباشد مثبت یا منفی که برای تیم مورد نظر یا رخداد مورد نظر اعمال می گردد، پس از اعمال آوانس مربوطه به رخداد های مورد نظر در صورتی که رخداد یا تیم مورد نظر شما پیش بینی ثبت شده را با اعمال آوانس برنده باشد پیش بینی شما نیز برد خواهد شد.
 

۵) پیش بینی مجموع

مجموع: این گزینه جهت پیش بینیمجموع رخداد ها یا گل های زده شده و... از عدد انتخاب شده، در متن پیش بینی بیشتر یا کمتر خواهد بود پیشنهاد می گردد. گزینه های پیش بینی زیر، در این خصوص ارائه می شوند:
- مجموع بیشتر از: برای مثال،مجموع تعداد گل های به ثمر رسیده باید از عدد انتخاب شده در متن شرط بیشتر باشد. در صورت برابر شدن مجموع گل ها و عدد ذکر شده، این شرط برگشت خواهد شد.
- مجموع کمتر از: برای مثال، مجموع تعداد گل های به ثمر رسیده باید از عدد انتخاب شده در متن شرط کمتر باشد. در صورت برابر شدن مجموع گل ها و عدد ذکر شده، این شرط برگشت خواهد شد.

نکته: لطفا توجه داشته باشید تمامی این مطالب به صورت چکیده و خلاصه در اختیار شما قرار داده شده است در صورت هرگونه سوال مربوط به انواه رخداد های پیش بینی میتوانید از طریق گفتگوی زنده با تیم پشتیبانی در تماس باشید